Betalings- og handelsbetingelser

For at kunne holde priserne nede, er der lavet følgende betalings- og handelsbetingelser pr. 16. november 2018:

Aftale og tilbud

 • Aftale er indgået, når kunden har afgivet sin accept eller bestilling pr. mail til stensgaardgrafisk@gmail.com.
 • Alle aftaler er bindende.
 • Eventuelt afgivne tilbud er som udgangspunkt gældende i 30 dage med mindre andet aftales.
 • Aftale om leveringstid forudsætter at kunden vender tilbage med svar på eventuelle spørgsmål, levering af manglende materiale o.lign., i løbet af en arbejdsdag eller inden for maks. 24 timer.

Pris

 • Alle priser er ekskl. moms og levering.
 • Har kunden anmodet om at få udarbejdet layout, rentegning, tekstforslag m.m. er jeg berettiget til at få dette arbejde betalt, med mindre andet er aftalt.
 • Udover den aftalte pris vil der blive krævet betaling for evt. trykomkostninger, levering, køb af billedmateriale, domæne, hosting af hjemmeside m.m.

Betalingsbetingelser

 • Alle fakturaer udsendes som pdf-fil via mail. Det er derfor en betingelse, at kunden kan modtage mails.
 • Det er kundens eget ansvar, at tilsikre at mail med faktura ikke ender i spamfilteret og at faktura bliver betalt rettidigt.
 • Fakturabeløbet kan indbetales på kontonr. 2380-6288 422 840 (Nordea) eller via mobilepay på telefonnr. 20406220 med angivelse af tydeligt navn og fakturanummer.
 • Afhængigt af opgavens størrelse, kan der i visse tilfælde forlanges forudbetaling eller ratebetaling, typisk ved opgaver på over 10.000 kr. Dette aftales med den enkelte kunde.
 • Betalingsfristen er netto 8 dage på alle fakturaer.
 • Overskrides betalingsfristen fremsendes betalingspåmindelse efter 8 dage.
 • Rykkergebyret er på 100 kr. for 1. og 2. rykker, med en betalingsfrist på 8 dage. Derudover tilskrives der renter på 0,70% pr. påbegyndt måned.
 • Efter 2. rykker overgår fordringen til inkasso. Alle gebyrer, renter m.v. som vil komme på i forbindelse med overdragelsen til inkassobureauet og derefter, har Stensgaard Grafisk ingen indflydelse på.

Ejendomsret, ophavsret m.m.

 • Ophavsretten til udarbejdede skitser, koncepter, forarbejder, originalmateriale, kreative oplæg m.v. tilkommer Stensgaard Grafisk og må ikke uden min godkendelse overlades til tredjemand.
 • Ved udarbejdelse af hjemmeside, har Stensgaard Grafisk ret til at indsætte copyright symbol og firmanavn i bunden af hjemmesiden med link til www.stensgaardgrafisk.dk

Evt. mangler

 • Jeg har intet ansvar for fejl, som kunden ikke har rettet i korrektur.
 • Mindre afvigelser fra godkendt materiale, som f.eks. mindre farveafvigelse ved tryk, berettiger ikke kunden til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.
 • Viser den afleverede opgave sig at være mangelfuld i forhold til det aftalte, skal kunden reklamere herover inden 7 dage. Undlades reklamation eller reklamerer kunden for sent, kan kunden ikke gøre et krav om erstatning eller afslag i pris, gældende.
  Stensgaard Grafisk er forpligtet til at afhjælpe en evt. mangel eller fejl inden for rimelig tid.
 • Jeg hæfter ikke for mangler ved et færdig produkt, der kan henføres til kundens papirvalg eller andet valg kunden har truffet.

Ansvar

 • Jeg og mine samarbejdspartnere kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af vores arbejde og rådgivning.
 • Det er kundens ansvar at sikre, at tekster og billedmateriale overholder loven og er korrekte. Herunder at alt er stavet rigtigt.
 • Jeg kan ikke garantere nogen resultater. Herunder den ønskede markedsføringsmæssige værdi, medieomtale, salg eller de ønskede placeringer og resultater på Google.
 • Stensgaard Grafisk har intet ansvar for kundens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker og andre forretningskendetegn, der kan være underkastet tredjemands rettigheder.
 • Stensgaard Grafisk er ikke en juridisk rådgivende virksomhed og det er til enhver tid kundens eget ansvar at sørge for, at Persondatalovgivningen er overholdt i deres virksomhed og dermed også på deres website og i deres tryksager. Dette betyder at Stensgaard Grafisk ikke rådgiver kunder om korrekt håndtering af data eller kan stilles til ansvar for hvordan kunden håndterer data, samt om dette overholder lovgivningen, hverken før, under eller efter udarbejdelse af websites eller i forbindelse med andre online aktiviteter.
 • Kunden skal selv sørge for at forny hosting og domænenavn hos udbyder.
 • Hvis kunden ikke ønsker en månedlig vedligeholdelsesaftale, er det kundens eget ansvar at sørge for opdatering af hjemmesidens system, theme, plugins osv.  efter overdragelsen. Ved køb af den professionelle hjemmesideløsning, er det også kundens eget ansvar at få fornyet den årlige licens af sidens theme.
  Herefter kan jeg ikke drages til ansvar over for sikkerheden, driften og hastigheden på hjemmesiden.
 • I tilfælde af forsinkelse og mangler fra tredjemand, som f.eks. trykkeri eller ved levering, kan Stensgaard Grafisk ikke drages til ansvar. Jeg er dog forpligtet til, straks dette erfares, at give kunden besked samt om tidshorisonten for en evt. forsinkelse. Dette berettiger ikke kunden til at ophæve aftalen.
 • Jeg er berettiget til helt eller delvist at lade opgaver udføre hos underleverandører, hvis dette skulle være nødvendigt.

Sidst opdateret den 16. november 2018.